Anknytning

Ett barn som föds utvecklar en relation till den eller de som står barnet närmast. Den tidiga anknytningen betyder mycket för barnets utveckling och framtida relationer. I grund och botten betyder anknytning starka känslomässiga band mellan människor. Att man tycker...

Den livsviktiga beröringen

Oxytocinet- det livsviktiga hormonet. Oxytocinet är ett hormon som har flera viktiga funktioner för oss människor. Förutom att oxytocinet sätter igång bröstmjölken vid amning, så sätter oxytocinet igång processer i kroppen vid vänlig, fysisk beröring. Beröring är...

Finna de små glädjeämnena

Tillvaron med små barn kan ibland te sig väldigt stressig… det är mycket som skall hinnas med. Handla, städa, tvätta… Det är då det kan vara bra att stanna upp och fråga sig: Vad är viktigast just nu? Behöver jag verkligen ringa det där samtalet nu?  Eller sätta igång...