Ett barn som föds utvecklar en relation till den eller de som står barnet närmast. Den tidiga anknytningen betyder mycket för barnets utveckling och framtida relationer.

I grund och botten betyder anknytning starka känslomässiga band mellan människor. Att man tycker om någon, känner tillit och förtroende för varandra.

Tillit – Ordet som stavas likadant även baklänges.

Att våga lita på, är en viktig grund i ett gott föräldraskap. Genom att barnet har tillit till sin vårdnadshavare blir det lättare för barnet att våga utforska världen med nyfikenhet och glädje.

Vad behöver du göra för att förbättra tilliten till ditt barn?