Att prioritera sig själv genom att säga nej till något annat kan ge Dig ett lugn, en inre styrka. Du får tid att reflektera, tid att stanna upp och se vad som är viktigt i Ditt liv just nu. Detta blir särskilt viktigt när Du har barn som behöver mycket av Din uppmärksamhet.

Att ge sig själv egen tid – även om det kanske bara är 20 min är en investering för just Dig!

Att bara få vara… 

släppa kraven på att göra saker hela tiden… låta det finnas utrymme till att just inte göra något speciellt. Då kan det finnas utrymme till en annan sorts spontanitet både för Dig och Dina barn.

Dagarna är oftast så inrutade och planerande för de flesta människor, barn som vuxna. Så att plötsligt få en ”lucka” som ej är inrutad kan ge utlopp för känslor som frihet!

Börja redan nu att boka in 20 minuter för dig själv!