Oxytocinet- det livsviktiga hormonet. Oxytocinet är ett hormon som har flera viktiga funktioner för oss människor. Förutom att oxytocinet sätter igång bröstmjölken vid amning, så sätter oxytocinet igång processer i kroppen vid vänlig, fysisk beröring.

Beröring är livsviktig för oss människor. För de flesta är den så självklar att vi märker vad den gör först om vi blir utan. Oxytocinets effekter vid beröring gör oss lugna, sociala och nyfikna på vår omgivning.

Ett barn som får mycket beröring blir lugnare och inte lika känslig mot stress enligt professor Kerstin Uvnäs-Moberg som har mångårig forskning i ämnet.

Hur mycket beröring ger du ditt barn idag?