All kommunikation förutsätter att någon lyssnar. Om inte mottagaren lyssnar blir det ingen dialog, och på så sätt är mottagaren viktigare än sändaren. När vi människor blir lyssnande till händer det något inom oss, vi blir bekräftade och får möjlighet att berätta vår berättelse. När vi bemöts med respekt och lyssnas till ”växer” vi som människor.

Att lyssna till en annan människa handlar om att sätta sig själv i bakgrunden en stund. Att lyssna och att höra vad en annan människa säger är två skilda saker. Ett aktivt lyssnade innebär att du är närvarande i det som sägs.

Det blir ett möte mellan två personer. Detta innebär inte att du alltid måste säga något. Ibland räcker det att bara finnas till för den andra personen. Den andra personen blir bekräftad och det kan vara gott nog.

Våra barn behöver lyssnas till ofta, de har så mycket att berätta för oss!  Det är därför viktigt att skapa utrymme till att bara lyssna på sitt barn. Barnet blir lugnare och det skapas mindre stress. Dessutom kan barnet ge feedback och lyssna på dig!

Hur ser det ut i din vardag?