Självkänsla är det värde vi sätter på oss själva. Om Du har en bra självkänsla så värderar Du dig själv högt.

Tips för att stödja ditt barn till god självkänsla:

  • genom att visa att du tycker om det i både ord o handling
  • aktivt lyssna på vad barnet har att säga
  • uppmuntra barnet!
  • viktigt att bekräfta barnets känslor
  • barnet skall känna att det duger i alla lägen
  • inte göra bort ditt barn