Självkänsla

Självkänsla är det värde vi sätter på oss själva. Om Du har en bra självkänsla så värderar Du dig själv högt. Tips för att stödja ditt barn till god självkänsla: genom att visa att du tycker om det i både ord o handling aktivt lyssna på vad barnet har att säga...